top of page

WAT MEER OVER MEZELF

Na mijn opleiding als industrieel ingenieur in de landmeetkunde ben ik in 2015 gestart als landmeter bij een studiebureau voor wegenis- en rioleringsontwerp. Ik leerde al snel de kneepjes van het vak en na een jaar heb ik dan ook mijn eed afgelegd als landmeter-expert. Hierdoor kon ik mijn expertise verder ontwikkelen en een extra service bieden voor het bedrijf.

In 2017 deed zich een mooie opportuniteit voor als landmeter in een studiebureau in het Gentse. Ik kreeg er de kans om mij te ontplooien in veel verschillende takken van de landmeetkunde. Ik kreeg al snel veel verantwoordelijkheid en ontwikkelde mijn expertise in de 3D-scanning en industriële opmetingen op industriële sites.

Na enkele jaren kreeg ik het gevoel dat het tijd was voor een nieuwe uitdaging en in 2021 ben ik gestart als zelfstandig landmeter-expert.

over Dieter Van den Saffele
bottom of page