top of page

MEDE-EIGENDOM & PREKADASTRATIE

prekadastratie landmeter

Bij een nieuw appartementsgebouw of co-housing project kan u beroep doen op mijn kennis en ervaring
voor de verdeling van de verschillende entiteiten.
Eerst zullen de plannen opgemaakt worden en zal de berekening van de duizendsten (quotiteiten) gebeuren. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de opdrachtgever en een goede communicatie is dus van groot belang.
Na uw goedkeuring wordt het plan aangeboden aan de bevoegde dienst van het kadaster en worden de precad-nummers aangevraagd. Deze fase kan enige tijd in beslag nemen dus is het van belang dat u tijdig de plannen laat opmaken zodat alles in orde is voor de ondertekening van de aktes.
Ondertussen maak ik ook nog het  gemotiveerd verlag op dat bij de akte gevoegd moet worden.

quotiteiten duizendsten

Als alles vlot verloopt dan kan u ten laatste 20 dagen na de aanvraag de precad-nummers ontvangen. In praktijk is dit echter meestal sneller maar dit hangt af van de bevoegde dienst en de drukte op dat moment. In het slechtste geval geeft het kadaster een negatieve reactie en dienen er nog aanpassingen aan het plan te gebeuren. Vooral bij complexere gebouwen kan dit al eens het geval zijn. 
Doe daarom beroep op een landmeter met ervaring om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen.
Bij mij bent u hiervoor aan het juiste adres!

Wat zijn quotiteiten?

Quotiteiten zijn aandelen in een mede-eigendom en worden vaak gebruikt bij de verdeling van de kosten en lasten van een gebouw of terrein dat in eigendom is van meerdere personen. Bij mede-eigendom is het namelijk niet altijd mogelijk om de kosten en lasten gelijk te verdelen, omdat sommige delen van het gebouw of terrein meer waard zijn dan andere.

Om deze ongelijkheid in waarde te compenseren, worden quotiteiten gebruikt. Iedere eigenaar krijgt een aantal quotiteiten toegewezen op basis van de waarde van zijn of haar deel van het gebouw of terrein. Deze quotiteiten geven aan welk deel van de kosten en lasten van de mede-eigendom voor rekening komt van iedere eigenaar.

Naast de verdeling van kosten en lasten zijn quotiteiten ook van belang bij het nemen van beslissingen over het gebouw of terrein. Vaak worden besluiten genomen op basis van een meerderheid van het aantal quotiteiten dat in handen is van de eigenaren. Dit betekent dat eigenaren met meer quotiteiten meer invloed hebben op de besluitvorming dan eigenaren met minder quotiteiten.

Het is dus belangrijk om goed te begrijpen wat quotiteiten zijn en hoe ze worden berekend, zodat alle eigenaren een eerlijke bijdrage leveren aan de kosten en lasten van de mede-eigendom en de besluitvorming op een eerlijke manier verloopt.

bottom of page